User Tools

Site Tools


2402--hi-p-giangla-gi

Hiệp Giang (chữ Hán giản thể:峡江县, âm Hán Việt: Hiệp Giang huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Cát An, tỉnh Giang Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1.278,43 ki-lô-mét vuông, dân số 170.000 người. Mã số bưu chính là 331400.[1] Chính quyền huyện đóng ở trấn Thủy Biên. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 6 trấn, 4 hương và 1 nông trường.

  • Trấn: Thủy Biên, Ba Khâu, Nhân Hòa, Nghiễn Khê, La Điền, Mã Phụ.
  • Hương: Qua Bình, Phúc Dân, Đồng Lâm, Kim Giang.
  • Hương dân tộc Kim Bình.

Các tên gọi cũ của huyện này là Thạch Dương, Ba Khâu.

2402--hi-p-giangla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)