User Tools

Site Tools


2414--mat-49la-gi

MAT-49 là loại súng tiểu liên do nhà máy quân sự Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) của Pháp phát triển và chế tạo cho quân đội Pháp để thay thế cho khẩu MAS-38.

Năm 1949, sau khi kiểm nghiệm các mẫu thử nghiệm (bao gồm cả thiết kế từ khẩu Hotchkiss), nhà máy Manufacture Nationale d'Armes de Tulle đã tiến hành sản xuất MAT-49. MAT-49 được sản xuất theo kiểu dập khuôn thuận lợi cho việc sản xuất hàng loạt để trang bị với số lượng lớn cho quân đội Pháp, sau đó là quân đội viễn chinh Pháp cũng như lực lượng lính dù và quân đóng tại các thuộc địa. Việc chế tạo được duy trì liên tục cho đến những năm 1960 thì chuyển sang sản xuất tại nhà máy Manufacture d'Armes de St-Etienne (MAS) nơi nó được sản xuất tiếp cho đến năm 1979. Khi Pháp thông qua khẩu FAMAS làm loại vũ khí tiêu chuẩn thì khẩu MAT-49 dần dần bị thay thế.

MAT-49 sử dụng cơ chế nạp đạn blowback, sử dụng hộp đạn rời loại đạn 9x19mm Parabellum và có tốc độ bắn 600 viên/phút khi ở chế độ tự động. Phiên bản dành cho lực lượng cảnh sát là MAT 49/54 với hai cò súng một cò để bắn từng viên và cò còn lại để bắn tự động, nhưng hầu hết phiên bản này chỉ sản xuất với một cò dùng bắn tự động. Trọng lượng của MAT-49 là 3,5 kg khi không có đạn khiến cho loại súng này hơi nặng khi so với các loại súng tiểu liên. Chốt khóa an toàn nằm ở phía sau cò súng.

MAT-49 được thấy sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Algerian và khủng hoảng Kênh đào Suez năm 1959. Nó được ưa chuộng trong lực lượng lính dù và công binh vì tính cơ động và hỏa lực.

Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương thì lực lượng Việt Minh và quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiến hành chỉnh sửa một số lượng lớn MAT-49 thu được sang sử dụng loại đạn 7.62 mm Tokarev của Liên Xô vì loại đạn này được Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chuyển đến cho Việt Nam rất nhiều. Phiên bản chỉnh sửa này có nòng dài hơn với hộp đạn 32 viên cùng tốc độ bắn nhanh lên 900 viên/phút.

2414--mat-49la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)