User Tools

Site Tools


2431--thi-n-c-n-v-ng-phim-truy-n-h-nhla-gi

Thiện Đức Nữ vương (|善德女王, 선덕여왕) là một bộ phim truyền hình cổ trang của Hàn Quốc được phát sóng trên kênh MBC và cuối năm 2009.Tại Việt Nam, bộ phim được phát sóng từ ngày 17 tháng 7 năm 2010 trên kênh VTV1 lúc 13:00.

Bộ phim kể về cuộc đời của Thiện Đức nữ vương, vị nữ vương đầu tiên của vương quốc Tân La (Silla), và cả trong lịch sử Triều Tiên.

Đức Mạn (Deokman) (tên thời thơ ấu của Thiện Đức nữ vương) là một trong hai công chúa của Chân Bình Vương (Jinpyeong) và Vương hậu Ma Da (Maya). Nhưng vì phải bảo vệ gia đình của mình khỏi Phu nhân Mĩ Thất (Mishil), người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc nên vua Chân Bình đã phải đưa Đức Mạn ra khỏi vương quốc.

Sau bao nhiêu gian nan, Đức Mạn đã trở lại được hoàng cung nhưng cô phải chống lại sự tấn công của Mĩ Thất. Bằng thủ đoạn nham hiểm, Mĩ Thất đã lập kế hoạch để Đức Mạn và công chúa Thiên Minh (Cheonmyeong) phải lưu vong khỏi vương quốc. Hai người cùng Kim Dữu Tín (Kim Yu Shin) đã liên kết để chống lại Mĩ Thất. Tuy nhiên, công chúa Thiên Minh đã bị Mĩ Thất ám hại. Nhưng Đức Mạn cùng với sự trợ giúp của tướng quân Kim Dữu Tín và Bì Đàm (Bidam) đã loại bỏ được Mĩ Thất. Cuối cùng, Đức Mạn đã được lên ngôi nữ vương của vương quốc Tân La.

2431--thi-n-c-n-v-ng-phim-truy-n-h-nhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)