User Tools

Site Tools


2436--b-n-l-ula-gi

Bản Lầu là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng thấp của huyện Mường Khương.

Xã Bản Lầu nằm ở phía tây nam của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 30 km.

Xã Bản Lầu gồm các thôn: Cốc Chứ, Làng Ha, Lùng Cẩu, Na Nhung 1, Na Nhung 2, Na Lin, Bổ Quý, Trung tâm, Na Pao, Lùng Tao, Thủ Lùng, Na Mạ 1, Na Mạ 2, Đồi Gianh, Pạc Bo, Na Lốc 1, Na Lốc 2, Na Lốc 3, Na Lốc 4, Cốc Phương.

Xã Bản Lầu có quốc lộ 4D chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Bản Lầu. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2436--b-n-l-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)