User Tools

Site Tools


2450--b-ch-t-ph-t-l-ula-gi

Bách Tế Phất Lưu
Hangul 비류
Hanja 沸流
Romaja quốc ngữ Biryu
McCune–Reischauer Piryu

Hoàng tử Phì Lưu/Phất Lưu (Tiếng Hàn: Biryu, hay Piryu (Mất năm 18 Trước Công nguyên)) là con trai trưởng của Hoàng hậu So Seo - no với người chồng Jumong. Ông là anh trai của Hoàng đế Ôn Tộ, người đã sáng lập và là vị vua đầu tiên của Bách Tế - Một trong 3 Tam Hàn.

2450--b-ch-t-ph-t-l-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)