User Tools

Site Tools


2456--b-n-sen-m-ng-kh-ngla-gi

Bản Sen hay Bản Xen là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng thấp của huyện Mường Khương.

Xã Bản Sen nằm ở phía nam của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 35 km.

Xã Bản Sen gồm các thôn: Suối Thầu, Cốc Hạ, Thịnh Ôi, Cốc Mui, Na Phả, Na Vai A, Na Vai B, Na Nối, Bãi Nghệ, thôn Bản Xen, Na Lin, Cùm Hoa, Phảng Tao.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Bản Sen. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2456--b-n-sen-m-ng-kh-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)