User Tools

Site Tools


2473--la-pan-t-nla-gi

La Pan Tẩn là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Khương.

Xã La Pan Tẩn nằm ở phía nam của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 32 km.

Xã La Pan Tẩn gồm các thôn: La Pan Tẩn, Bãi Bằng, Tỉn Thàng, Ma Cai Thàng, Cu Ty Chải, Sà San 1, Sà San 2, Sín Chải A, Sín Chải B và thôn Mường Lum.

Xã La Pan Tẩn có đường 154 chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã La Pan Tẩn. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2473--la-pan-t-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)