User Tools

Site Tools


2491--chi-ph-c-chla-gi

Phá cố chỉ (danh pháp: Cullen) là một chi thực vật thuộc họ Đậu, bản địa của các vùng khí hậu khô, nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Phi, châu Á và Úc. Riêng loài Cullen americanum, mặc dù có tên như vậy nhưng không phải bản địa của châu Mỹ.

Cullen trước đây được xếp vào cùng liên minh với Psoralea.

2491--chi-ph-c-chla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)