User Tools

Site Tools


2492--chi-ula-gi

Chi Đậu (danh pháp khoa học: Vigna) là một chi thực vật thuộc họ Đậu. Tên Latin của chi này được đặt theo tên của Domenico Vigna, nhà thực vật học người Ý ở thế kỉ 17.

Một số loài từng được xếp vào chi này như đậu ván (Lablab purpureus): Vigna aristata.

  1. ^ a ă NOTE: This may be a valid genus rather than a synonym.
2492--chi-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)