User Tools

Site Tools


2504--t-th-ngla-gi

Tả Thàng là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Khương.

Xã Tả Thàng nằm ở phía nam của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 39 km.

Hiện nay xã Tả Thàng gồm các thôn: Tả Thàng, Xì Khá Lá, Sú Dí Phìn, Lầu Thí Chải, Bản Phố, Páo Máo Phìn A, Páo Máo Phìn B, Cán Cấu 1, Cán Cấu 2.

Xã Tả Thàng có đường 154 chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Tả Thàng. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2504--t-th-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)