User Tools

Site Tools


2509--nova-igua-ula-gi

Nova Iguaçu là một thành phố thuộc bang Rio de Janeiro của Brasil. Thành phố có diện tích  km², dân số năm 2010 là người. Đây là thành phố đông dân thứ 19 Brasil.

2509--nova-igua-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)