User Tools

Site Tools


2516--epitoxisla-gi

Epitoxis là một chi bướm đêm trong họ Erebidae.

 • Epitoxis albicincta Hampson, 1903
 • Epitoxis amazoula Boisduval, 1847
 • Epitoxis ansorgei Rothschild, 1910
 • Epitoxis borguensis Hampson, 1901
 • Epitoxis ceryxoides Berio, 1941
 • Epitoxis duplicata Gaede, 1926
 • Epitoxis erythroderma Aurivillius, 1925
 • Epitoxis myopsychoides Strand, 1912
 • Epitoxis namaqua de Freina & Mey, 2011
 • Epitoxis nigra Hampson, 1903
 • Epitoxis procridia Hampson, 1898
 • Epitoxis stempfferi Kiriakoff, 1953
2516--epitoxisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)