User Tools

Site Tools


2518--cao-s-n-m-ng-kh-ngla-gi

Cao Sơn là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Cao Sơn nằm ở phía đông của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 24 km.

Sông Chảy là ranh giới tự nhiên của xã Cao Sơn với các xã thuộc huyện Si Ma Cai.

Xã Cao Sơn gồm các thôn: Ngải Phóng Chồ, Lồ Suối Tủng, Cao Sơn, Pa Cheo Phìn A, Pa Cheo Phìn B, Lao Cu Chải, Sảng Lùng Chéng, Lùng Chéng Nùng, Sả Lùng Chéng.

Xã Cao Sơn có đường 154 chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Cao Sơn. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2518--cao-s-n-m-ng-kh-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)