User Tools

Site Tools


2537--3-way-the-golden-rulela-gi

"3-Way (The Golden Rule)" (tạm dịch: Tay ba (Nguyên tắc vàng)) là ca khúc của The Lonely Island hợp tác với Justin Timberlake và nữ ca sĩ Lady Gaga. Ca khúc và video lần đầu xuất hiện trên Saturday Night Live.

Digital single
STT Tên bài hátSáng tác Thời lượng
1. "3-Way (The Golden Rule)" (hợp tác với Justin Timberlake và Lady Gaga)Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Justin Timberlake 2:51
2537--3-way-the-golden-rulela-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)