User Tools

Site Tools


2547--sekondi-takoradila-gi

Sân vận động Sekondi-Takoradi

Sekondi-Takoradi là một thành phố Ghana, gồm hai thành phố Sekondi và Takoradi. Thành phố là thủ phủ vùng vùng Tây Ghana. Dân số ước tính năm 2007 là 260.651 người. Đây là thành phố lớn thứ 4 Ghana, sau thủ đô Accra, Kumasi, Tamale. Kinh tế thành phố gồm sản xuất gỗ, đóng tàu, sửa chữa đường sắt[1], Thành phố nằm trên tuyến đường sắt chính nối railway với Accra và Kumasi. Đây là thành phố có hải cảng lớn thứ nhì ở Ghana. Ngoài khơi của thành phố có trữ lượng dầu khí.

2547--sekondi-takoradila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)