User Tools

Site Tools


2587--l-ng-kh-u-nhinla-gi

Lùng Khấu Nhin là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Khương.

Xã Lùng Khấu Nhin nằm ở phía đông của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 12 km.

Sông Chảy là ranh giới tự nhiên của xã Lùng Khấu Nhin với xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai.

Xã Lùng Khấu Nhin hiện gồm các thôn: Na Cạp, Na Vang, Lùng Khấu Nhin 1, Lùng Khấu Nhin 2, Nậm Đó, Sín Lùng Chải A, Sín Lùng Chải B, Thải Giàng Chải, Ma Ngán A, Ma Ngán B, Chu Lìn Phố, Suối Thầu.

Xã Lùng Khấu Nhin có đường 154 chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Lùng Khấu Nhin. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2587--l-ng-kh-u-nhinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)