User Tools

Site Tools


2589--lima-skyla-gi

Lima Sky,LLC

Loại hình

Công ty trách nhiêm hữu hạn
Ngành nghề Công nghiệp trò chơi điện tử
Thành lập 2008
Trụ sở chính Thành phố New York, Hoa Kỳ

Nhân viên chủ chốt

Igor Pusenjak (Chủ tịch, đồng sáng lập)
Marko Pusenjak (Đồng sáng lập)
Website www.limasky.com

Lima Sky, LLC là một nhà phát triển và phát hành trò chơi điện tử Hoa Kỳ. Các sản phẩm của họ chủ yếu được phát triển trên nền iOS của Apple. Được thành lập năm 2008 bởi 2 anh em là Igor Pusenjak và Marko Pusenjak, công ty này đặt trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Trò chơi nổi tiếng nhất của họ là Doodle Jump.

Lima Sky được thành lập năm 2008 bởi hai anh em Igor Pusenjak và Marko Pusenjak.

Công ty đặt trụ sở tại 447 West 22nd Street Suite 3, New York, NY 10011, Hoa Kỳ.

  • http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=116960071
  • www.limasky.com
2589--lima-skyla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)