User Tools

Site Tools


2597--temala-gi

Tema là một thành phố Ghana. Thành phố thuộc Accra Mở rộng Ghana. Thành phố cách thủ đô Accra 25 km về phía đông. Dân số ước tính năm 2007 là 161.106 người. Đây là thành phố lớn thứ 6 Ghana, sau thủ đô Accra, Kumasi, Tamale. Thành phố được dân địa phương gọi là "thành phố cảng" vì thành phố có hải cảng lớn nhất quốc gia này. Từ một làng chài, Tema đã phát triển sau khi cảng biển lớn được xây năm 1951. Thành phố có một nhà máy lọc dầu và là một trung tâm công nghiệp chế tạo quan trọng. Thành phố có kết nối đường bộ và đường sắt với thủ đô.

2597--temala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)