User Tools

Site Tools


2603--n-m-lla-gi

Nấm Lư là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Khương.

Xã Nấm Lư nằm ở phía bắc của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 6 km.

Sông Chảy là ranh giới tự nhiên của xã Nấm Lư với xã Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai.

Hiện nay xã Nấm Lư gồm các thôn: Pạc Trà, Khấu na, Tả Thền, Cốc Mạc, Nấm Ọoc, Pạc Ngan, Lủng Phạc, Cốc Chứ, Lao Húi, Lầy Lùng, Na Pạc Đỏong, Ngam Lâm, Sao Cô Sỉn, Lùng Cá Cồ.

Xã Nấm Lư có đường 154 chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Nấm Lư. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2603--n-m-lla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)