User Tools

Site Tools


2606--quang-kimla-gi

Quang Kim là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Quang Kim
Địa lý
Diện tích 30,89 km² [1]
Dân số  
Dân tộc Giáy (72,32 %), Kinh (22,33 %), Mường, Dao[1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Thành lập ???
Thành lập 1981[2]: Sáp nhập thôn Tả Trang của xã Tả Ngảo vào xã Quang Kim
Mã hành chính 02734[3]

Xã Quang Kim nằm ở phía đông của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 3 km.

Xã Quang Kim là xã vùng thấp, địa hình gồm nhiều dải đồi liên tiếp, giữa là các thung lũng thấp dần từ tây nam đến đông bắc. Độ cao trung bình là 250 m đến 300 m[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Quang Kim. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2606--quang-kimla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)