User Tools

Site Tools


2616--thanh-b-nh-m-ng-kh-ngla-gi

Thanh Bình là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng cao của huyện Mường Khương.

Xã Thanh Bình nằm ở phía tây của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 10 km.

Hiện nay xã Thanh Bình gồm các thôn: Văng Đẹt, Thính Chéng, Lao Hầu, Nậm Pản, Pờ Hồ, Tả Thền A, Tả Thền B, Sín Chải, Sín Pao Chải, Cán Hồ, Nậm Rúp.

Xã Thanh Bình có quốc lộ 4D chạy qua.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Thanh Bình. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2616--thanh-b-nh-m-ng-kh-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)