User Tools

Site Tools


2626--m-t-c-tr-n-m-t-tr-ngla-gi

Mít Đặc trên Mặt Trăng
Незнайка на Луне
222px
Thông tin sách
Tác giả Nikolai Nosov
Minh họa bìa Aleksey Laptev
Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Bộ sách 1
Thể loại Truyện dài thiếu nhi
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Cầu Vồng - Moskva
Ngày phát hành 1964 - 1965
Kiểu sách Sách in (bìa cứng)
Cuốn trước Mít Đặc ở thành phố Mặt Trời
Bản tiếng Việt
Người dịch Vũ Ngọc Bình

Mít Đặc trên Mặt Trăng[1] (tiếng Nga: Незнайка на Луне) là phần tiếp theo của tập truyện Mít Đặc ở thành phố Mặt Trời, ra đời năm 1964-1965.

Mục lục

  • 1 Nội dung
    • 1.1 Danh sách các tập truyện
  • 2 Chuyển thể
  • 3 Xem thêm

Danh sách các tập truyện[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Văn bản tác phẩm (Tiếng Nga)
2626--m-t-c-tr-n-m-t-tr-ngla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)