User Tools

Site Tools


2628--nonantolala-gi

Nonantola là một đô thị (comune) ở tỉnh Modena, vùng Emilia-Romagna của Ý. Đô thị Nonantola có diện tích km2, dân số thời điểm 31 tháng 5 năm 2005 là 13.176 người.

2628--nonantolala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)