User Tools

Site Tools


2638--b-n-v-cla-gi

Bản Vược là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Bản Vược
Địa lý
Diện tích 35,80 km² [1]
Dân số  
 Tổng cộng 5.310
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Thành lập ???
Thành lập 1981[2]: Sáp nhập xã San Lùng
vào xã Bản Vược
Mã hành chính 02710[3]

Xã Bản Vược nằm ở phía đông của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 6 km về phía tây bắc.

Xã Bản Vược là xã vùng núi cao với triền thoải rộng, chuyển tiếp giữa các dãy núi cao với thung lũng sông Hồng, địa hình thấp dần từ tây nam sang đông bắc[1].

  1. ^ a ă Thông tin về xã Bản Vược. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2638--b-n-v-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)