User Tools

Site Tools


2651--chi-u-bi-cla-gi

Chi Đậu biếc (danh pháp: Clitoria) là chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu.

Các loài thuộc chi Đậu biếc bản địa của khu vực nhiệt đới với nền nhiệt cao thuộc Tân Thế giới và Cựu thế giới, bao gồm Đông Nam Á, nơi người dân thường lấy hoa làm phẩm nhuộm.

Loài được biết đến nhiều nhất trong chi này là Clitoria ternatea, được dùng làm thuốc đông y và làm thực phẩm. Người Ấn Độ dùng cả rễ cây để chữa bệnh[1].

  • Rai KS, Murthy KD, Karanth KS, Rao MS (tháng 7 năm 2001). “Clitoria ternatea (Linn) root extract treatment during growth spurt period enhances learning and memory in rats”. Indian Journal of Physiology and Pharmacology 45 (3): 305–13. PMID 11881569. 
2651--chi-u-bi-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)