User Tools

Site Tools


2652--c-c-mla-gi

Cốc Mỳ là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cốc Mỳ
Địa lý
Diện tích 80,01 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 5.310
Dân tộc Dao (1.323 người, chiếm 35,06 %), H'Mông (1.387 người, chiếm 36,75 %), Kinh (1.040 người, chiếm 27,56 %), Hà Nhì và Giáy (24 người)[1].
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Mã hành chính 02704[2]

Xã Cốc Mỳ nằm ở phía đông của huyện Bát Xát, cách huyện lị trên 20 km về phía tây bắc.

Xã Cốc Mỳ có 17 thôn bản.

  1. ^ a ă Thông tin về xã Cốc Mỳ. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2652--c-c-mla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)