User Tools

Site Tools


2667--c-c-k-nla-gi

Cóc kèn (danh pháp: Derris trifoliata) là loài thực vật thuộc chi Derris.

Hoạt chất rotenoid 6aα,12aα-12a-hydroxyelliptone được tìm thấy trong dây cóc kèn.[1]

Ấu trùng của loài Hasora hurama ăn cây cóc kèn.

  1. ^ Cancer chemopreventive activity of rotenoids from Derris trifoliata. Ito Chihiro, Itoigawa Masataka, Kojima Naoki, Tan Hugh T.W., Takayasu Junko, Tokuda Harukuni, Nishino Hoyoku and Furukawa Hiroshi, Planta medica, 2004, vol. 70, no1, pp. 8-11
2667--c-c-k-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)