User Tools

Site Tools


2669--n-m-ch-cla-gi

Nậm Chạc là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Nậm Chạc nằm ở phía bắc của huyện Bát Xát, cách huyện lị trên 70 km về phía tây bắc.

Xã Nậm Chạc có 11 thôn bản.

Xã Nậm Chạc có 3 vùng địa hình: vùng núi cao, vùng sườn núi và vùng núi thấp[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Nậm Chạc. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2669--n-m-ch-cla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)