User Tools

Site Tools


2687--khu-b-o-t-n-r-ng-sinharajala-gi

Khu Bảo tồn rừng Sinharaja là một vườn quốc gia, một điểm nóng đa dạng sinh học ở Sri Lanka. Khu bảo tồn này có ý nghĩa quốc tế và đã được đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển và di sản thế giới UNESCO.

Khu rừng nhiệt đới còn nguyên vẹn này là một phần của vùng sinh thái rừng mưa vùng đất thấp Sri Lanka đã được tại vùng đất thấp vùng sinh thái rừng mưa, đã được bảo tồn tránh khai thác gỗ thương mại, và đã được chỉ định một dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1978 và một di sản Thế giới vào năm 1988. Dịch tên của khu bảo tồn như là Vương quốc Sư tử. Khu bảo tồn chỉ có kích thước 21 km (13 dặm) từ đông sang tây, và tối đa là 7 km (4.3 dặm) chiều bắc-nam, nhưng nó là một kho tàng của các loài đặc hữu, bao gồm cả thực vật, côn trùng, lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú.

Do có các thảm thực vật dày đặc, khó để quan sát động vật hoang như tại các khu vực vườn quốc gia khô chẳng hạn như Yala. Có khoảng ba con voi và 15 hoặc báo hoa mai là hiếm khi nhìn thấy. Các loài động vật có vú lớn hơn phổ biến nhất là voọc mặt tía đặc hữu.

2687--khu-b-o-t-n-r-ng-sinharajala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)