User Tools

Site Tools


2702--th-c-l-p-c-u-ila-gi

Thóc lép có đuôi hay tràng quả đuôi, cây con nhện (danh pháp: Desmodium caudatum) là loài thực vật cố định đạm thuộc họ Fabaceae. Cây có ở một số nước châu Á.[2] Cây bụi, có thể cao đến 1,5 m.[3] Lá và rễ dùng làm thuốc trừ sâu.[3]

2702--th-c-l-p-c-u-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)