User Tools

Site Tools


2703--a-m-sungla-gi

A Mú Sung là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã A Mú Sung nằm ở cực bắc của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 100 km về phía tây bắc.

Sông Hồng và suối Lũng Pô là ranh giới tự nhiên với Trung Quốc, tổng chiều dài đường biên khoảng 18 km[1].

Xã A Mú Sung có 11 thôn bản.

Xã A Mú Sung có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao xen lẫn thung sâu[1].

Tỉnh lộ 108 chạy qua.

  1. ^ a ă â b Thông tin về xã A Mú Sung. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2703--a-m-sungla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)