User Tools

Site Tools


2735--chi-u-hoala-gi

Chi Đậu hoa hay chi Đậu thơm (danh pháp: Lathyrus, phát /ˈlæθɪrəs/)[1]) là chi thực vật có hoa thuộc họ Đậu. Chi này có khoảng 160 loài, bản địa của khu vực có nền nhiệt độ cao, trong đó có 52 loài ở châu Âu, 30 loài ở Bắc Mỹ, 78 loài ở châu Á, 24 loài ở vùng Đông Phi nhiệt đới và 24 loài ở Nam Mỹ[2]. Hạt của một số loài đậu hoa chứa axit amin độc, nếu ăn vào với lượng lớn sẽ gây lathyrism[3].

2735--chi-u-hoala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)