User Tools

Site Tools


2736--a-lla-gi

A Lù là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã A Lù nằm ở phía tây bắc của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 100 km về phía tây bắc.

Xã A Lù có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, địa hình thấp dần từ đông nam sang tây bắc[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã A Lù. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2736--a-lla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)