User Tools

Site Tools


2748--l-ng-suila-gi

Lùng Sui là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Lùng Sui
Địa lý
Diện tích 20,56 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 1.891 người[1]
 Mật độ 93 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Thành lập 1981[2]
Mã hành chính 02818[3]

Xã Lùng Sui nằm ở phía đông của huyện Si Ma Cai.

Xã Lùng Sui thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập năm 1981 trên cơ sở sáp nhập xã Lùng Sán và xã Seng Sui[2].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Lùng Sui thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[4].

Năm 2000, xã Lùng Sui thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[5].

2748--l-ng-suila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)