User Tools

Site Tools


2765--l-th-nla-gi

Lử Thẩn là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Lử Thẩn
Địa lý
Diện tích 15,52 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 1.504 người[1]
 Mật độ 97 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Mã hành chính 02833[2]

Xã Lử Thẩn nằm ở phía đông nam của huyện Si Ma Cai.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Lử Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Lử Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Lử Thẩn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Lử Thẩn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Lử Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

Xã Lử Thẩn hiện có 5 thôn.

2765--l-th-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)