User Tools

Site Tools


2770--ng-i-th-ula-gi

Ngải Thầu là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Ngải Thầu nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 70 km về phía tây.

Xã Ngải Thầu có 6 thôn bản.

Xã Ngải Thầu có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Ngải Thầu. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2770--ng-i-th-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)