User Tools

Site Tools


2776--hanamla-gi

Hanam (Hán Việt: Hà Nam) là thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích 93,07 km2, dân số là hơn 150.000 người (2008). Thành phố có 18 dong (phường).

 • Gambuk-dong (감북동)
 • Gami-dong (감이동)
 • Gamil-dong (감일동)
 • Gyosan-dong (교산동)
 • Deokpung-dong (덕풍동)
 • Misa-dong (미사동)
 • Baealmi-dong (배알미동)
 • Sangsachang-dong (상사창동)
 • Sangsangok-dong (상산곡동)
 • Changwoo-dong (창우동)
 • Cheonhyeon-dong (천현동)
 • Choi-dong (초이동)
 • Choil-dong (초일동)
 • Chungung-dong (춘궁동)
 • Pungsan-dong (풍산동)
 • Hasachang-dong (하사창동)
 • Hasangok-dong (하산곡동)
 • Hagam-dong (학암동)
2776--hanamla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)