User Tools

Site Tools


2779--m-n-th-nla-gi

Mản Thẩn là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Mản Thẩn nằm ở phần trung tâm của huyện Si Ma Cai.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Mản Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Mản Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Mản Thẩn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Mản Thẩn thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Mản Thẩn thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

Xã có 7 thôn, dân cư phân bố tương đối đồng đều giữa các thôn. Năm 2004, thôn có dân số đông nhất là Sẻ Mản Thẩn (291 người) và thôn có dân số ít nhất là Chu Liền Chải (163 người)[1].

2779--m-n-th-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)