User Tools

Site Tools


2783--s-ng-ma-s-ola-gi

Sàng Ma Sáo, còn viết là Sáng Ma Sáo, là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.[3][4]

Xã Sàng Ma Sáo nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 39 km về phía tây bắc và cách trung tâm cụm xã Mường Hum 5 km.

Xã Sàng Ma Sáo có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, gồm hai khu vực[1]:

  • Khu vực núi cao, chiếm khoảng 4/5 diện tích, gồm các thôn: Nhìu Cồ San, Khu Chu Phìn, Sàng Ma Sáo.
  • Vùng thấp: gồm các thôn: Mà Mù Sử I, Mà Mù Sử II, Ki Quan San, Nậm Pẻn 1, Nậm Pẻn 2.
2783--s-ng-ma-s-ola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)