User Tools

Site Tools


2792--tr-n-b-nh-minhla-gi

Trần Bình Minh (sinh năm 1958) là kỹ sư luyện kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Bạc Liêu.[1]

Trần Bình Minh là con trai nhà báo Trần Lâm, quê quán thôn Phạm Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; từng giữ các chức vụ như

  • Trưởng ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
  • Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.
  • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Bình Minh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.[2]
  • Ngày 01 tháng 5 năm 2011, được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.[3]
  • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông Trần Bình Minh tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.[4]
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2017, theo quyết định số 516/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm lại Trần Bình Minh, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.[5]
2792--tr-n-b-nh-minhla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)