User Tools

Site Tools


2793--n-n-x-nla-gi

Nàn Xín là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Nàn Xín nằm ở phía tây nam của huyện Si Ma Cai.

Ranh giới tự nhiên của xã Nàn Xín với huyện Mường Khương là sông Chảy.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Nàn Xín thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Nàn Xín thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Nàn Xín thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Nàn Xín thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Nàn Xín thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

2793--n-n-x-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)