User Tools

Site Tools


2797--trung-l-ng-hla-gi

Trung Lèng Hồ là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Trung Lèng Hồ nằm ở phía tây nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 45 km về phía tây nam và là xã rộng nhất huyện.

Xã Trung Lèng Hồ có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, gồm hai khu vực[1]:

  1. ^ a ă Thông tin về xã Trung Lèng Hồ. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2797--trung-l-ng-hla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)