User Tools

Site Tools


2806--l-c-y-nla-gi

Lục Yên là một huyện thuộc tỉnh Yên Bái.

Huyện Lục Yên nằm ở phía bắc tỉnh Yên Bái. Địa giới hành chính:

Huyện có diện tích 807 km² và dân số là năm 2009 là 102.946 người. Huyện lỵ là thị trấn Yên Thế nằm cách quốc lộ 70 khoảng 18km về hướng đông và cách thành phố Yên Bái 60km về hướng bắc.

Gồm 1 thị trấn Yên Thế (huyện lỵ) và 23 xã: An Lạc, An Phú, Động Quan, Khai Trung, Khánh Hòa, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Liễu Đô, Mai Sơn, Minh Chuẩn, Mường Lai, Minh Tiến, Phan Thanh, Phúc Lợi, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tân Phượng, Tô Mậu, Trúc Lâu, Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Minh Xuân, Yên Thắng.

Sau năm 1945, bỏ cấp phủ, Lục Yên là một huyện của tỉnh Yên Bái, gồm 23 xã An Lạc, An Phú, Động Quan, Khai Trung, Khánh Hòa, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Liễu Đô, Mai Sơn, Minh Chuẩn, Mường Lai, Minh Tiến, Phan Thanh, Phúc Lợi, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tân Phượng, Tô Mậu, Trúc Lâu, Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Minh Xuân, Yên Thắng. Huyện lỵ đặt tại xã Yên Thắng.

Ngày 12-2-1987, thị trấn Yên Thế, huyện lỵ của huyện Lục Yên được thành lập do tách 439,40 hécta diện tích đất tự nhiên với 1.744 nhân khẩu của xã Yên Thắng, xã Yên Thắng còn 1.394,99 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.168 nhân khẩu.[2]

Ngày 24-12-2003, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thế trên cơ sở sáp nhập 850 ha diện tích tự nhiên và 1.558 nhân khẩu của xã Yên Thắng.[3]

2806--l-c-y-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)