User Tools

Site Tools


2808--quan-th-n-s-nla-gi

Quan Thần Sán là xã thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Quan Thần Sán
Địa lý
Diện tích 10,01 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 1.552 người[1]
 Mật độ 158 người/km²
Dân tộc H'Mông (1.519 người), Kinh (33 người)[1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Mã hành chính 02830[2]

Xã Quan Thần Sán nằm ở phía nam của huyện Si Ma Cai.

Năm 1966, huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai được chia tách thành huyện Bắc Hà mới và huyện Si Ma Cai, xã Quan Thần Sán thuộc huyện Si Ma Cai[3].

Năm 1975, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Nghĩa Lộ (trừ huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên) sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, xã Quan Thần Sán thuộc huyện Si Ma Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn[4].

Năm 1979, huyện Si Ma Cai lại sáp nhập vào huyện Bắc Hà, xã Quan Thần Sán thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn[5].

Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, xã Quan Thần Sán thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai[6].

Năm 2000, xã Quan Thần Sán thuộc huyện Si Ma Cai mới tái lập[7].

2808--quan-th-n-s-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)