User Tools

Site Tools


2823--d-n-chinla-gi

Dìn Chin là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Xã Dìn Chin nằm trên cao nguyên cổ Bắc Hà thuộc dãy Tây Côn Lĩnh.

Xã Dìn Chin nằm ở phía đông bắc của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 25 km[1].

Năm 1981, xã Lồ Sử sáp nhập vào xã Dìn Chin[2].

Xã Dìn Chín hiện gồm các thôn: Dìn Chin 1, Dìn Chin 2, Ngải Thầu 1, Ngải Thầu 2, Lùng Sán Chồ, Cùng Lũng, Sín Chải A, Sín Chải B, Phìn Chư, Lồ Sử Thàng, Cốc Cáng, Na Cổ, Ngải Phúng Chồ và Mào Sao Chải[4]

2823--d-n-chinla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)