User Tools

Site Tools


2826--pa-cheola-gi

Pa Cheo là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Pa Cheo nằm ở phía nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 40 km về phía tây, cách trung tâm cụm xã Bản Xèo 11 km.

Xã Pa Cheo có 7 thôn bản.

Xã Pa Cheo có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Pa Cheo. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2826--pa-cheola-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)