User Tools

Site Tools


2839--ph-n-nganla-gi

Phìn Ngan là xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Phìn Ngan nằm ở phía nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 8 km về phía nam và cách thành phố Lào Cai khoảng 16 km về phía tây bắc.

Xã Phìn Ngan có 14 thôn bản gồm Sùng Hoảng, Sùng Vành, Sùng Vui, Láo Vành, Tủi Mẩn, Trung Liềng, Lò Suồi Tủng, Khú Trù, Trung Hồ, Láo Sáng, Sải Duẩn, Sùng Bang, Tả Trang, Văn Hồ.

Xã Phìn Ngan có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao[1].

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Phìn Ngan. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2839--ph-n-nganla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)