User Tools

Site Tools


2847--t-n-b-c-th-ng-ch-ula-gi

Tân Bắc (chữ Hán giản thể:新北区, chữ Hán phồn thể: 新北區, âm Hán Việt: Tân Bắc khu) là một quận thuộc địa cấp thị Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Tân Bắc có diện tích 425 km², dân số năm 2001 là 480.000 người. Quận Tân Bắc được chia thành 3 nhai đạo, 6 trấn.

  • Nhai đạo biện sự xứ: Hà Hải, Tam Tỉnh, Long Hổ Đường.
  • Trấn: Tân Kiều, Tiết Gia, La Khê, Tây Hậu Dã, Xuân Giang, Mạnh Hà.
  • Hương:

Trang web chính quyền Tân Bắc

2847--t-n-b-c-th-ng-ch-ula-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)