User Tools

Site Tools


2851---o-nguy-n-huy-nla-gi

Đào Nguyên (tiếng Trung: 桃源县; bính âm: Táoyuán Xiàn) là một huyện thuộc địa cấp thị Thường Đức, tình Hồ Nam, Trung Quốc.

Trấn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chương Giang (漳江镇) 
 • Tưu Thị (陬市镇) 
 • Nhiệt Thị (热市镇) 
 • Hoàng Thạch (黄石镇) 
 • Tất Hà (漆河镇) 
 • Lý Công Cảng (理公港镇)
 • Quan Âm Tự (观音寺镇) 
 • Long Đàm (龙潭镇)
 • Tam Dương Cảng (三阳港镇) 
 • Tiễn Thị (剪市镇) 
 • Trà Am Phố (茶庵铺镇) 
 • Tây An (西安镇) 
 • Sa Bình (沙坪镇) 
 • Đào Hoa Nguyên (桃花源镇) 
 • Giá Kiều (架桥镇)
 • Mã Tông Lĩnh (马鬃岭镇) 
 • Lăng Tân Than (凌津滩镇)

Hương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Xa Hồ Viện (车湖垸乡) 
 • Mộc Đường Viện (木塘垸乡) 
 • Song Khê Khẩu (双溪口乡) 
 • Hác Bình (郝坪乡) 
 • Cửu Khê (九溪乡) 
 • Hoàng Giáp Phố (黄甲铺乡) 
 • Chung Gia Phố (钟家铺乡) 
 • Ngưu Xa Hà (牛车河乡) 
 • Xà Gia Bình (佘家坪乡) 
 • Thái Dương Kiều (太平桥乡) 
 • Ngô Khê Kiều (浯溪河乡) 
 • Thâm Thủy Kiều (深水港乡) 
 • Nê Oa Đàm (泥窝潭乡) 
 • Hưng Long Nhai (兴隆街乡) 
 • Thái Bình Phố (太平铺乡) 
 • Cổ Ngưu Sơn (牯牛山乡) 
 • Dương Khê Kiều (杨溪桥乡) 
 • Tự Bình (寺坪乡) 
 • Trịnh Gia Dịch (郑家驿乡) 
 • Lô Hoa Đàm (芦花潭乡) 

Hương dân tộc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hương dân tộc Hồi, dân tộc Uyghur Thanh Lâm (青林回族维吾尔族乡)
 • Hương dân tộc Uyghur, dân tộc Hồi Phong Thụ (枫树维吾尔族回族乡) 
2851---o-nguy-n-huy-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)