User Tools

Site Tools


2852--l-ng-vaila-gi

Lùng Vai là xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Đây là một trong những xã vùng thấp của huyện Mường Khương.

Lùng Vai
Địa lý
Diện tích 59,05 km² [1]
Dân số (2004)  
 Tổng cộng 3.884 người[1]
Dân tộc Kinh (37 %), Giáy, Nùng, Tày, Tu Dí, Pa Dí, H'Mông, Dao, Phù Lá, Thu Lao [1]
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Thành lập ???
Thành lập 1981[2]: Sáp nhập hai thôn Hèn Tà, Lùng Pao của xã Nậm Chảy vào xã Lùng Vai
Mã hành chính 02785[3]

Xã Lùng Vai nằm ở phía nam của huyện Mường Khương, cách trung tâm huyện lỵ 25 km.

Năm 1981, hai thôn Hèn Tà, Lùng Pao của xã Nậm Chảy sáp nhập vào xã Lùng Vai[2].

Hiện nay xã Lùng Vai gồm các thôn: Tảo Giàng 1, Tảo Giàng 2, Bồ Lũng, Lùng Vai 1, Lùng Vai 2, thôn Trung tâm, Đồng Căm A, Đồng Căm B, thôn Bản Sinh, Na Lang, Cốc Lầy, Giáp Cư, Gốc Gạo, Chợ Chậu, Tà San, thôn 2, Cốc Phúng, Cốc Cái, Na Hạ 1, Na Hạ 2 và Củi Chủ.

Xã có quốc lộ 4D chạy qua trung tâm. Ngoài ra hệ thống giao thông liên xã, liên thôn cũng ngày càng được nâng cấp bằng đường bê tông thay cho đường đá cấp phối và đường đất trước đây.

  1. ^ a ă â Thông tin về xã Lùng Vai. Website bando.laocai.gov.vn. Truy cập ngày 05 tháng 8 năm 2011.
  2. ^ a ă Quyết định số 205/CP ngày 28 tháng 05 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ CHXHCNVN về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2852--l-ng-vaila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)